Komt dat zien, komt dat zien!

 

Ter ere van het jaarlijkse sluiten van ons aller DOK nodigde Uwen goeden vriend THE NEW BLACK U allen uit ter vereeuwiging van Uw beeltenis met één Uwer favoriete plekken van Uw geliefkoosde DOK. U kon plaats nemen in zijnen fotokiosk en Uzelve laten vastleggen op de gevoelige plaat, gratis ende voor niets! Daarop gebruikte THE NEW BLACK zijnen gepatenteerden techniek der dubbele belichting om een wonderlijk samenspel te bekomen! Op den laatsten openingszondag van DOK werd dit resultaat tentoongesteld.

Follow

About

2020 © Meindert Peirens